W OSTATNIM WYPADKU

W tym ostatnim wypad­ku byłoby to rozumowanie przeprowadzone nie z punktu widzenia gospodarczego bilansu społeczeństwa, lecz z punktu widzenia bi­lansu przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przy pewnych warunkach nie opłaca się przedsiębiorstwu zwięksżać produkcji, jeśli to zwięk­szenie pociągnęłoby za sobą zwiększenie przeciętnych kosztów pro­dukcji jednostki towaru ponad pewien poziom. W pewnych wa­runkach monopoliście opłaca się zmniejszyć nawet produkcję, by wywołać wzrost ceny. W przypadkach tych przedsiębiorca osiągnie skutek dodatni ze swego punktu widzenia, z punktu widzenia ren­towności. Społeczeństwo poniesie stratę. Nasze rozważania przepro­wadzone tu będą właśnie z punktu widzenia społeczeństwa jako całości.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)