W SKRAJNYCH PROPORCJACH

W proporcjach skrajnych ten stan rzeczy stwierdzamy dziś wielokrotnie w dzisiejszych tzw. krajach zacofanych. Wielka własność ziemska otoczona masą chłopstwa półsproletaryzowanego, wielki przemysł „wyspowy” i silnie skartelizowany, feudałowie i kap taliści, z kontami w bankach zachodniej Europy, rządzący krajem. Ragnar Nurkse z Columbia University, badając dzisiej­sze kraje zacofane, stworzył pojęcie „równowagi zacofania” . To pojęcie wydaje mi się niesłychanie użyteczne. Chciałbym też sfor­mułować jako hipotezę następujące uogólnienie: im później dany kraj przechodzi przemiany kapitalistyczne, tym równowaga ta zo­staje ustabilizowana na niższym poziomie. Słowa „równowaga” używam tu, zgodnie chyba z intencją Nurksego, nie jako stwier­dzenia stanu nie wykazującego fluktuacji i tarć, lecz jedynie na określenie stanu nie wykazującego autonomicznych tendencji do wzrostu.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)