W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ

W świetle powyższych rozważań możemy powrócić do po­stawionego przez J. Kuczyńskiego pytania: kiedy kończy się rewo­lucja przemysłowa w ogóle, a w krajach pruskiej drogi rozwoju kapitalizmu w szczególności?W stosunku do Anglii według Kuczyńskiego rewolucja przemysłowa kończy się, gdy w „decydujących” gałęziach przemy­słu zapanowała produkcja mechaniczna, a konkurencja produkcji domowej i chałupniczej „praktycznie” została w nich wyeliminowa­na. Za gałąź decydującą uważa on dla Anglii i większości innych krajów przemysł bawełniany, dopuszczając lokalne odchylenia (we Francji obok bawełnianego — jedwabniczy). Mówiąc o Niemczech J. Kucżynski przywiązuje dużą wa­gę do rozważań Engelsa, zawartych w liście do Bebla z 1884 r., w których Engels wylicza obszernie i wszechstronnie cechy przewrotu przemysłowego.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)