WĄSKA LICZBA RYNKÓW

Kraj dzieli się na nieskoń­czoną liczbę wąskich, lokalnych rynków nawet wówczas, gdy naj­większe miasta i wielkie zakłady przemysłowe połączone są w je­den rynek. To tłumaczy trwałość archaicznych form organizacji produkcji, takich jak drobne rzemiosło, chałupnictwo, przemysł domowy czy manufaktura w epoce, w której istnieją już stosunko­wo nowoczesne wielkie zakłady przemysłowe. Skrajna niedosko­nałość cechuje również rynek pracy. Wyraża się ona np. wielką rozpiętością między płacami robotników rolnych a niewykwalifi­kowanych nawet przemysłowych, która to rozpiętość nie powoduje bynajmniej imigracji robotników rolnych do przemysłu. Dzieje się tak i dlatego, że o pracę w przemyśle trudno, i dlatego, że robotnik rolny związany jest z daną miejscowością posiadaniem np. chału­py czy małego skrawka ziemi.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)