WAŻNE KONSEKWENCJE

Z zależności tych wynika szereg ważnych konsekwencji.Pierwsza z nich brzmi: im lepszy gospodarczo okres, tym struktura podziału dochodu społecznego mniej korzystna dla klas upośledzonych i odwrotnie, im okres gospodarczo mniej korzystny, tym struktura podziału dochodu społecznego dla tych klas korzyst­niejsza,.Druga zaś konsekwencja brzmi: im dany okres lepszy gos­podarczo, tym stopa życiowa nawet klas upośledzonych wyższa — i odwrotnie. Z tego wynika, że okresy pomyślne gospodarczo są z punktu widzenia klas gospodarczo upośledzonych okresami, w któ­rych ich udział w globalnym dochodzie społecznym się zmniejsza, a mimo to ich stopa życiowa rośnie. Zaś okresy gospodarczo niepo­myślne (w związku z klęskami elementarnymi lub podczas depresji koniunkturalnej) oznaczają dla nich zwiększenie udziału w global­nym dochodzie społecznym, lecz zmniejszenie przeciętnej stopy ży­ciowej .

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)