WIELKI KAPITAŁ

Wielkiemu kapitałowi rolnemu i przemysłowe­mu było to często właśnie wygodne. Trwałość wąskich rynków lo­kalnych, duży zakres gospodarki naturalnej w drobnych gospodar­stwach chłopskich — wszystko to działało w tym samym kierunku.Teza, że rewolucja przemysłowa w każdym kraju, tak na Zachodzie jak i na Wschodzie Europy, kończy się dopiero wraz ze zniknięciem produkcji drobnotowarowej w przemyśle — moim zda­niem jest błędna. Rewolucja przemysłowa w krajach kapitalistycz­nych zacofanych opanowuje jedynie niektóre gałęzie i stadia pro­dukcji i tworzy trwałą, do końca epoki kapitalistycznej istniejącą strukturę ekonomiczną, w której produkcja drobnotowarowa od­grywa trwale w interesie panującego ustroju ogromną rolę.W tym właśnie wyraża się zastój ekonomiczny, charakte­ryzujący ekonomikę Polski i nie tylko Polski do ostatnich chwil kapitalizmu. Nic nie wskazuje na to, że dalsze trwanie kapitalizmu pozwoliłoby Polsce wyrwać się z tego zastoju. Wyrwało ją z niego dopiero wejście na drogę budowy socjalizmu.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)