WSZYSTKIE PRZEMIANY

Jak zmierzyć wszystkie te przemiany statystycznie, sprowadzić do jednowymia­rowego wskaźnika, gdy ogólne warunki pracy i życia robotnika, i chłopa tak bardzo są nieporównywalne? Gdybyśmy mieli szukać jednego wskaźnika liczbowego, wolelibyśmy niż wskaźnik siły kupna płac wybrać przeciętne trwa­nie życia ludzkiego (mówiąc ściślej: prawdopodobieństwo życia no­worodka). Ten wskaźnik w kumulatywny sposób wykazuje stopień adaptacji między człowiekiem a naturalnym i społecznym środo­wiskiem, w którym on żyje. Okazałoby się wówczas, że powstanie społeczeństwa kapitalistyczno-industrialnego przyniosło znaczne podwyższenie tego wskaźnika, wykazując, wbrew Nefowi, lepszą „harmonię” między człowiekiem a środowiskiem, lecz że poprawa ta była poprzedzona, wbrew Ashtonowi, długotrwałą w przemy­słowych regionach jego obniżką.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)