Z WYJĄTKIEM GÓRNEGO ŚLĄSKA

Z wyjątkiem Górnego Śląska nie ma w Polsce przed­siębiorstw, które miałyby osiemnastowieczny akt urodzenia. Ma­nufaktury osiemnastowieczne upadły, nie pozostawiając bezpośred­niego potomstwa. Tradycyjne wyjaśnienie, iż upadły one na sku­tek upadku państwa, nie daje się utrzymać w świetle faktów: wiele z nich nie czekało z upadkiem na rozbiór kraju. Oczywiście nawet manufaktury osiemnastowieczne pozostawiały po sobie pewne skut­ki trwałe. Pozostawiały przede wszystkim jakieś grupy kadry fa­chowo wykwalifikowanej. Nie zmienia to jednak faktu braku cią­głości i konieczności budowania „wciąż od nowa”. Skok trzeciego dziesięciolecia XIX w. dokonuje się na terenie tkactwa (rejon Ło­dzi) oraz górnictwa i hutnictwa (rejon Kielc).

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)