ZWIĄZEK PRZYWILEJU

Mówiliśmy dotąd o związku przywileju społecznego z po­stępem gospodarczym w okresach, gdy oba interesujące nas ustroje społeczno-gospodarcze, feudalizm i kapitalizm, rodziły się i gdy upadały. A jak układała się zależność tych dwóch zjawisk w okre­sach, gdy ustroje te żyły pełnym życiem? Z tego, co już wyżej powiedziano, wynika, że w społe­czeństwie klasowym — a na materiale historycznym tylko z taki­mi mamy do czynienia — wielkość dochodu społecznego przypa­dającego na głowę ludności jest wielkością abstrakcyjną. Wielkości tej w konkretnym życiu nic nie odpowiada. Nie można mówić o przeciętnej stopie życiowej w danym społeczeństwie, lecz tylko o  przeciętnej stopie życiowej tej czy tamtej klasy danego społe­czeństwa. Przypominamy, że klasami nazywamy właśnie zbioro­wiska takich ludzi, których stopa życiowa waha się mniej więcej równomiernie, a w każdym razie jednokierunkowo.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)